News and Articles


Vermate

The soil environment can be regarded as the host for most microbial species on earth. It is a well known fact that animals, when given the choice, would prefer to drink dirt water than water that is unspoiled with soil. As a matter of fact, most animals in nature will walk halfway into a pond before drinking. The reason for this is to stir up the silt at the bottom of the pond with their feet before drinking. By doing so they ingest all the healthy soil microbes, trace minerals and humus or humates that collects at the bottom of the pond through rain wash off. This is nature’s way of replenishing the rumen microbes on a daily basis.

read more / download article

Thermal Mud

The development of humates and healthy soil mirco-organisms in a concentrated form that can be applied externally opens up the option of using humates for the treatment of external wounds and injuries with great effect. The most outstanding aspect of using humates in a paste form is the immediate heat reaction that occurs when applied on wounds or areas where infection occurs. This lead to the product being named Thermal Mud.

The heat reaction is a result of an increase in blood flow to the infected area in order to provide more white blood cells that can fight the infectious bacteria. Thermal Mud also makes use of a large variety of healthy soil micro-organisms that physically attack and kill infectious bacteria also adding to the immediate heat reaction that occur. Healthy organisms also play an important role to “clean” out wounds and provide healing without the effect of scar tissue or “proud flesh”.

read more / download article

Parasietbeheer - Die grootse hindernis vir intensiewe veeboere

“Hoe groter die getalle en hoe kleiner die spasie, hoe groter die vrektes”.

Hierdie is ‘n formule wat menigeveeboerese vooruitsigte vir groei en uitbreiding al gekniehalter het. Die rede hiervoor is dat parasiete eenvoudig eskaleer sodra veegetalle groter word en die oppervlak waarop geboer word kleiner word. ‘n Tweede probleem is die oneffektiwe werkingvanch emiese doseermiddels. Alle chemiese middelsisge skoe i op simptoombehandeling. Die probleem hiermee is dat die boer reeds verliese in die vorm van vrektes of produksie het sodra hy met ‘n chemiese program begin.

read more / download article

Lewerslak en rooiwater, ‘n dodelike kombinasie

“Ek het dan al die regte dinge gedoen en tog het my diere aan rooiwater gevrek”

Die afgelope nat reënseisoen het hierdie realiteit aan verskeie veeboere bevestig. As ons dan die “regte” dinge doen en dit werk nie is dit dalk tyd om vrae te vra en na dieper antwoorde te soek. In hierdie artikel word die verwantskap tussen lewerslak en rooiwater asook die biologiese beheer daarvan mbv die Vermate produk bespreek.

read more / download article

Humate se rol om stress te verminder in dieregesondheid

Verdowingsmiddels is tans die enigste opsie in die wild- en veebedryf om die effek van stress op diere te probeer verminder. Hierdie opsie is onprakties, duur en in effek ‘n groter risiko wat tot stress en vrektes kan lei.

Die vraag is of daar wel ‘n alternatiewe opsie is om stress in diere te verminder. Die antwoord is baie beslis ja in die die vorm van humate.

read more / download article

Kan die natuur parasiete beheer?

Het die natuur ‘n meganisme vir inwendige parasietbeheer? Hoe werk dit? Waar kom dit voor en hoe kan ons hierdie gehe im ont s lui t om in kommersiële landbou ‘n verskil te maak?

As ‘n jong seun het ek my pa se beeste dopgehou as hulle uit die veld kom om water te drink op ons plaas in die Hoedspruit distrik. Die beeste kon kies tussen ‘n sement krip met skoon water reg langs ‘n gronddam met “vuil” water. Klokslag sou die beeste by die krip verby loop om halflyf in die gronddam in te stap en eers nog die water vuil te trap voordat hulle dit drink.

read more / download article

Resultaat met Vermate in Karan Beef voerkraalproef

Ek het die voorreg gehad om Vermate produk by Karan Beef in ‘n voerkraalproef te toets. Die toetsperiode het oor 110 dae gestrek vanaf 14 Maart tot 3 Julie 2014. Proefdiere was statisties volgens gewig in groepe geplaas met 64 diere in die toets en 64 diere in die kontole groep. Diere het ‘n starter, grower, finisher en final finisher standaard rantsoen ontvang in hierdie periode.

read more / download article

Die uitwerking van hanteringstres op diere?

Vangstres is een van die grootste risikos in die wildbedryf en het ontaard in ‘n baie duur aspek om te behandel. In werklikheid bestaan daar nie ‘n effektiewe meganisme om die effek van stres teen te werk nie.

Wanneer ‘n dier se liggaam ooreis word lei dit tot gebrekkige suurstof oordrag na die spiere. Die spiere se metabolisme verander van aerobies na anearobies.

read more / download article

Practical aspects of stress- and parasite control

Feedback from farmers on the outstanding benefits of Vermate in the game industry requires game ranchers to have a closer look.

First of all, farmers that started using the product for stress management with passive capturing practices stopped using tranquilizers. This can be regarded as a huge shift from a conventional high cost, high risk chemical approach towards a low cost, low risk biological approach.

read more / download article

Symptom treatment exposed!

People become more aware of the fact that diseases has a root cause and treating symptoms is just not the answer any more.

Very few people, however, know where to look for the root cause or really know how to address it. In her book, “The cure for all diseases” Dr Hulda Clark, a world renowned homeopath, ascribes all diseases to poor nutrition, parasites and toxic chemicals. She describes how poor nutrition and toxic chemicals provide a stressed environment which is ideal for parasites to thrivein. Astressed environment, parasites and disease causing pathogens are closely related.

read more / download article

Suksesverhaal met roan longinfeksies

Wicus en Janco van Rockwood Game Farm (Kimberley) se suksesverhaal met roans wat longinfeksies gehad het is ‘n uitstekendebewys dat biologiese stressbeheer en opbou van mikrobe diversiteit saamwerk om diere vrektes te voorkom en simptome aan te spreek. Hierdie is ook ‘n uitstekende voorbeeld van hoe die oorsaak van ‘n probleem aangespreek word om ‘n blywende oplossing te bied.

Veertien volwasse roans is van verskillende plekke aangekoop en op die plaas aangebring in die hartjie van die winter. Die diere het almal begin hoes en simptome van longinfeksies gewys. Hulle is behandel deur eerstens die uitwerking van pH sress op die liggaam aan te spreek en tweedens om die mikobe-diversiteit in die longe te herstel. Al die diere het volkome herstel.

read more / download article

visit our Facebook page